Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41775
Title: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ NG SDH vào mạng viễn thông Việt Nam : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử viễn thông: 2 07 00
Authors: Nguyễn, Cảnh Tuấn, người hướng dẫn
Cao, Xuân Tùng
Keywords: Công nghệ NG SDH;Thông tin liên lạc;Điện tử viễn thông
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHCN
Abstract: 121 tr. + CD-ROM
Tổng quan về công nghệ SDH, giới thiệu sơ lược về mạng NGN và những hạn chế của công nghệ SDH truyền thống trên mạng NGN. Nghiên cứu đặc điểm, các thành phần của công nghệ SDH và nêu lên một số ứng dụng trên mạng NGN. Phân tích thực tiễn mạng viễn thông Vi (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41775
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01951_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.19 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.