Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41776
Title: Nghiên cứu xu thế hội tụ của mạng cố định và di động : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 2 07 00
Authors: Nguyễn, Cảnh Tuấn, người hướng dẫn
Trần, Ngọc Tú
Keywords: Viễn thông;Mạng cố định;Mạng di động;Mạng hội tụ
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHCN
Abstract: 99 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Tổng quan về mạng thế hệ sau (NGN): nguyên tắc tổ chức, các hướng phát triển, cấu trúc, mô hình chức năng và cấu trúc vật lý mạng NGN. Giới thiệu mạng hội tụ giữa mạng cố định và di động, như vấn đề chuẩn hoá mạng hội tụ, mạng lõi IMS, các thành phần trong (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41776
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01943_noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.58 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.