Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41777
Title: Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy trị liệu đa năng : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 2 07 00
Authors: Nguyễn, Thăng Long, người hướng dẫn
Nguyễn, Hữu Tư
Keywords: Kỹ thuật chế tạo máy;Máy trị liệu;Thiết bị y tế;Điện tử
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHCN
Abstract: 77 tr. + CD-ROM
Giới thiệu về lịch sử hình thành châm cứu, tác dụng của châm cứu và các khái niệm cơ bản trong châm cứu. Trình bày cơ sở kỹ thuật của phương pháp điện châm và siêu âm trị liệu, cơ chế và yêu cầu kỹ thuật của thiết bị trị liệu tích hợp điện châm và siêu âm. (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41777
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01922_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.62 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.