Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41779
Title: Nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ GMPLS vào mạng NGN Việt Nam : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 2 07 00
Authors: Nguyễn, Cảnh Tuấn, người hướng dẫn
Vũ, Minh Yên
Keywords: Công nghệ GMPLS;Kỹ thuật viễn thông;Mạng thế hệ sau;Điện tử viễn thông
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHCN
Abstract: 100 tr. + CD-ROM
Tổng quan về công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức MPLS; định tuyến và báo hiệu MPLS; các giao thức phân phối nhãn MPLS; các ưu, nhược điểm của công nghệ MPLS… Đi sâu phân tích công nghệ chuyển mạch nhãn đa giao thức tổng quát GMPLS; sự báo hiệu trong mạ (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41779
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01871_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.5 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.