Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41783
Title: Phân bố kênh, đánh giá chất lượng và dung lượng báo hiệu trong hệ tích hợp GSM/GPRS : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử-viễn thông: 2 07 00
Authors: Nguyễn, Viết Kính, người hướng dẫn
Đỗ, Giang Nam
Keywords: Di động;Hệ tích hợp;Kỹ thuật truyền thông;Mạng thông tin di động số
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHCN
Abstract: 86 tr. + CD-ROM
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kỹ thuật vô tuyến điện và thông tin liên lạc -- Trường Đại học Công Nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
Tổng quan về các đặc tính, các dịch vụ, cấu trúc mạng, cấu trúc địa lý và các số nhận dạng của mạng GSM (Hệ thống thông tin di động toàn cầu). Trình bày tổng quan hệ thống GPRS (Dịch vụ vô tuyến gói chung) : cấu trúc hệ thống GPRS, quản lý di động trong GP (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41783
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01723_Kem_theo.rar
  • Size : 385.03 kB
  • Format : Unknown


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.