Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41784
Title: Chuyển giao cứng trong thông tin di động khi xét đến trễ : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - Viễn thông: 2 07 00
Authors: Nguyễn, Viết Kính, Người hướng dẫn
Đặng, Hoàng Long
Keywords: Chuyển giao cứng;Hệ thống thông tin;Thông tin di động;Điện tử viễn thông
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHCN
Abstract: 89 tr. + CD-ROM
Giới thiệu tổng quan về hệ thống GSM như: hệ thống tổ ong, thông tin di động GSM... Đi sâu phân tích sự chuyển giao trong mạng di động không dây như: vai trò, các kiểu chuyển giao, khởi tạo, quyết định và sơ đồ chuyển giao... Trình bày thuật toán chuyển gi (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41784
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01713_Kem_theo.rar
  • Size : 737.11 kB
  • Format : Unknown


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.