Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41786
Title: Các phương pháp giảm nhiễu pha trong hệ thống OFDM : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 2 07 00
Authors: Nguyễn, Viết Kính, Người hướng dẫn
Nguyễn, Viết Tam
Keywords: Nhiễu pha;Sóng;Truyền hình số;Tần số trực giao
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHCN
Abstract: 71 tr. + CD - ROM
Trình bày những đặc điểm cơ bản của kỹ thuật OFDM (Ghép kênh phân chia theo tần số trực giao), phân tích nguyên lý hoạt động của một hệ thống OFDM tiêu chuẩn và nêu một số hệ thống ứng dụng OFDM điển hình. Phân tích các nguyên nhân cơ bản làm suy giảm chất (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc -- Trường Đại học Công Nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41786
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01597_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.06 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.