Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41787
Title: Nghiên cứu hệ MIMO - OFDM thích nghi : Luận văn ThS. Kỹ thuật Điện tử viễn thông : 2 07 00
Authors: Nguyễn, Viết Kính, người hướng dẫn
Đoàn, Thanh Xuân
Keywords: Hệ MIMO - OFDM;Viễn thông;Điện tử
Issue Date: 2008
Publisher: ĐHCN
Abstract: 74 tr. + CD-Rom
Trình bày nguyên lý điều chế, sơ đồ thu phát OFDM sử dụng IFFT, FFT và các ưu nhược điểm; Trình bày hệ thống MIMO bao gồm các kỹ thuật phân tập, nguyên lý hệ thống MIMO phương pháp tính dung năng kênh MIMO và ưu nhược điểm; Trình bày hệ thống MIMO-OFDM bao (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử và thông tin liên lạc -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41787
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01559_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.39 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.