Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41790
Title: Nâng cao chất lượng dịch vụ mạng Internet : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 2.07.00
Authors: Nguyễn, Cảnh Tuấn, Người hướng dẫn
Trần, Anh Tuấn
Keywords: Dịch vụ mạng;Internet;Viễn thông
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHCN
Abstract: 109 tr. + CD-ROM
Khái quát sự phát triển của mạng Internet và yêu cầu về chất lượng dịch vụ - các mô hình chất lượng dịch vụ (QoS). Trình bày các cơ chế thực hiện INTSERV và DIFFSERV áp dụng cho thiết bị định tuyến của CISCO: bộ điều hoà lưu lượng biên mạng, các cơ chế xếp (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41790
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01458_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.37 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.