Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41791
Title: Thiết kế và mô phỏng cấu trúc vi cơ từ tính ứng dụng cho hệ hiển vi lực nguyên tử : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 2.07.00
Authors: Nguyễn, Thăng Long, Người hướng dẫn
Chu, Thị Phương Dung
Keywords: Hệ hiển vi lực nguyên tử;Phương pháp phần tử hữu hạn;Từ học;Vi cơ từ tính
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHCN
Abstract: 50 tr. + CD-ROM
Giới thiệu về hệ hiển vi lực nguyên tử: cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ hiển vi lực nguyên tử. Trình bày các lý thuyết cơ bản về từ học, phương pháp phần tử hữu hạn và phần mềm ANSYS. Thiết kế thanh Cantilever, thiết kế cuộn dây và thiết kế cấu trúc (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kỹ thuật Vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41791
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01441_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.