Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41792
Title: Ước lượng trễ truyền để định vị máy di động thông qua hệ thống thông tin di động mặt đất : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 2.07.00
Authors: Trịnh Anh Vũ, Người hướng dẫn
Trần, Chí Nam
Keywords: Hệ thống thông tin di động;Kỹ thuật truyền thông;Máy di động
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHCN
Abstract: 67 tr. + CD-ROM
Tìm hiểu mục đích xác định vị trí máy di động và tổng quan hệ thống mạng GSM, nêu lên thành phần của hệ thống GMS, trạm thu phát cơ sở, trạm điều khiển trung tâm chuyển mạch di động và bộ ghi xác định vị trí, thiết bị nhận dạng thanh ghi. Đưa ra những dịch (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41792
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01421_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.96 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.