Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41795
Title: Dung năng ERGODIC của kênh FADING RAYLEIGH MIMO : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử-viễn thông : 2 07 00
Authors: Nguyễn, Viết Kính, người hướng dẫn
Đặng, Thị Hương Giang
Keywords: Dung năng ERGODIC;Kênh fading rayleigh mimo;Kỹ thuật truyền thông;Mạng không dây
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHCN
Abstract: Luận văn ThS. Công nghệ điện tử-viễn thông -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
80 tr. + CD-ROM
Trình bày các hệ thống truyền thông không dây, mô hình hệ thống Mimo, môi trường truyền, kỹ thuật tập trong kênh Mimo và các bài toán cụ thể; Trình bày dung năng của hệ thống Mimo, dung năng ergodic của kênh Mimo khi kênh biết trước ở nơi thu và nơi phát, (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41795
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01386_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.15 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.