Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41798
Title: Nghiên cứu và triển khai công nghệ Metro Ethernet Network : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử-viễn thông : 2 07 00
Authors: Nguyễn, Kim Giao, người hướng dẫn
Trần, Vũ Cường
Keywords: Công nghệ Metro Ethernet Network;Cấu trúc mạng;Kỹ thuật viễn thông
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHCN
Abstract: 124 tr. + CD-Rom
Trình bày khái niệm Metro Ethernet Network và các Metro; Nghiên cứu mô hình kiến trúc mạng tiêu biểu như: Mạng Cisco, Siemens, Alcatel và các dịch vụ trên nền Metro Ethernet Network; Trình bày thực trạng mạng tại bưu điện Hà Nội và mô hình mạng MEN triển k (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Công nghệ Điện tử-Viễn thông -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41798
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01349_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.48 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.