Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41801
Title: Thiết kế tạo bộ điều khiển PID điều khiển mạch điện : Luận văn ThS. Kỹ thuật Điện tử-viễn thông : 2 07 00
Authors: Trần, Quang Vinh, người hướng dẫn
Đoàn, Hữu Chức
Keywords: Bộ điều khiển PID;Công nghệ điện tử;Mạch điện
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHCN
Abstract: 92 tr. + CD-Rom
Phân tích thiết kế hệ thống điều khiển tự động qua các phép biến đổi: phép biến đổi Laplace, phép biến đổi Z, các thành phần cơ bản của hệ thống điều khiển, tính ổn định của hệ thống điều khiển tự động; Nghiên cứu bộ điều khiển PID liên tục và Bộ điều khiể (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Công nghệ Điện tử-Viễn thông -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41801
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01336_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.81 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.