Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41802
Title: Nghiên cứu, thiết kế và mô phỏng anten rfid : Luận văn ThS. Kỹ thuật Điện tử-Viễn Thông : 2 07 00
Authors: Trần, Minh Tuấn, người hướng dẫn
Nguyễn, Thế Anh
Keywords: Anten;Anten rfid;Viễn thông
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHCN
Abstract: 97 tr. + CD-Rom
Trình bày hệ thống Rfid và các nguyên lý cơ bản; Thiết kế An ten cho thẻ Rfid trường gần và Rifd trường xa; Thiết kế và mô phỏng An ten trên máy tính với Bài toán thiết kế và mô phỏng thẻ RFID ở dải tần HF (13,56 MHz) và Bài toán thiết kế và mô phỏng anten (...)
Luận văn ThS. Công nghệ Điện tử-Viễn Thông 2 07 00 Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41802
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01331_Noidung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.92 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.