Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41804
Title: Giải pháp tiết kiệm năng lượng cho mạng cảm nhận không dây và thử nghiệm với vi điều khiển CC1010 : Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 2.07.00
Authors: Vương, Đạo Vy, Người hướng dẫn
Điêu, Tiến Thọ
Keywords: Mạng viễn thông;Năng lượng;Vi điều khiển;Viễn thông
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHCN
Abstract: 99 tr. + CD-ROM
Tổng quan về mạng cảm nhận không dây (WSN), các yêu cầu đối với một nút mạng cảm nhận, nhấn mạnh yêu cầu sử dụng năng lượng tiết kiệm là quan trọng nhất. Xây dựng một mạng WSN thực tế sử dụng vi điều khiển CC1010 làm các nút mạng. Nêu nguyên nhân gây tổn t (...)
Luận văn ThS Công nghệ thông tin 1.01.10 Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41804
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01319.pdf
  • Description : 
  • Size : 2 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.