Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41806
Title: Xây dựng mạng WAN ATM MPLS cho công ty đa quốc gia : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 2.07.00
Authors: Nguyễn, Kim Giao, Người hướng dẫn
Nguyễn, Quang Huy
Keywords: Công ty đa quốc gia;Mạng diện rộng;Viễn thông
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHCN
Abstract: Luận văn ThS Điện tử-Viễn thông 2.07.00 Trường Đại học Công Nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội
Electronic Resources
118 tr. + CD-ROM
Giới thiệu về ATM-MPLS (Phương thức truyền tải không đồng bộ - chuyển mạch nhãn đa giao thức), công nghệ chuyển mạch MPLS và định tuyến trong MPLS. Qua nghiên cứu các cấu trúc của các mạng MPLS, lựa chọn thiết bị MPLS cho ATM, thiết kế mạng MPLS, xác định (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41806
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01297_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.76 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.