Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mạng truy nhập không dây WiMax và khả năng ứng dụng tại Việt Nam : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 2 07 00

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41807Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mạng truy nhập không dây WiMax và khả năng ứng dụng tại Việt Nam : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 2 07 00

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41807