Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41807
Title: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mạng truy nhập không dây WiMax và khả năng ứng dụng tại Việt Nam : Luận văn ThS. Kỹ thuật điện tử - viễn thông: 2 07 00
Authors: Ngô, Thái Trị, người hướng dẫn
Lê, Anh Dũng
Keywords: Kỹ thuật truyền thông;Mạng không dây
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHCN
Abstract: 104 tr. + CD-ROM
Tổng quan về mạng không dây, lớp PHY và MAC của chuẩn IEEE 802.16. Nghiên cứu các vấn đề kỹ thuật mạng truy nhập băng rộng không dây WiMax như các băng tần cho WiMax, Topo mạng WiMax, điều chế và mã hoá, đa truy nhập và song công, kỹ thuật trải phổ, mô hìn (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc -- Trường Đại học Công Nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41807
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_01295_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.92 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.