Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41839
Title: Phương pháp mô phỏng nhanh và một vài áp dụng : Luận văn ThS. Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông : 2.07.00
Authors: Huỳnh, Hữu Tuệ, Người hướng dẫn
Nguyễn, Thái Hà
Keywords: Kỹ thuật điện tử;Mô phỏng Monte Carlo;Phương pháp mô phỏng;Vô tuyến điện tử
Issue Date: 2007
Publisher: ĐHCN
Abstract: 63 tr. + CD-ROM
Nghiên cứu vai trò của việc đánh giá BER trong các hệ thống viễn thông, vai trò mô phỏng Monte carlo để ước lượng BER và nhu cầu mô phỏng nhanh; Nêu nguyên lý cơ bản kỹ thuật lấy mẫu theo trọng số, mô hình hệ thống truyền thông số đơn giản và phương pháp l (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Kỹ thuật vô tuyến điện tử và thông tin liên lạc -- Trường Đại học Công nghệ. Đạihọc Quốc gia Hà Nội, 2007
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/41839
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_00957_Noi_dung.PDF
  • Description : 
  • Size : 973.46 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.