Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42155
Title: Thuật toán Deblocking trong xử lý video nén theo chuẩn H.264 : Luận văn ThS. Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông: 60 52 70
Authors: Lê, Vũ Hà
Vũ, Tuấn Anh
Keywords: Công nghệ điện tử;Kỹ thuật điện tử;Thuật toán;Video
Issue Date: 2009
Publisher: ĐHCN
Citation: Vũ, Tuấn Anh. (2009). Thuật toán Deblocking trong xử lý video nén theo chuẩn H.264. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Giới thiệu một số khái niệm tổng quan về video và các kỹ thuật nén video. Trình bày một số nội dung chính của chuẩn nén H.264, trong đó thuật toán Deblocking là một thành phần được tích hợp trong bộ nén và giải nén. Sơ đồ khối của chương trình mô phỏng và các kết quả lối ra của chương trình.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42155
Language: vi
Format Extent: 69 tr. + CD-ROM
Appears in Collections:UET - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : V_L0_02344_Noi_Dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.17 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.