Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVũ, Duy Lợi-
dc.contributor.authorHoàng, Anh Tuấn-
dc.date.accessioned2017-05-17T08:10:30Z-
dc.date.available2017-05-17T08:10:30Z-
dc.date.issued2001-
dc.identifier.citationHoàng, A. T. (2001). Nguyên tắc và hiệu suất hoạt động của một số cơ chế điều khiển lưu lượng trong môi trường không đối xứng. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecodeV_L0_00053-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42253-
dc.description.abstractLuận văn tập trung vào các vấn đề điều khiển lưu lượng trong mạng sử dụng giao thức TCP, đặc biệt vấn đề không đối xứng của mạng. Tác giả đã bước đầu đánh giá một số tính chất của các kết nối trong môi trường Internet.-
dc.format.extent76 tr.-
dc.language.isovi-
dc.publisherKhoa Công nghệ-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Công nghệ thông tin (Full)-
dc.subjectCông nghệ thông tin-
dc.subjectMạng thông tin-
dc.subjectTin học-
dc.titleNguyên tắc và hiệu suất hoạt động của một số cơ chế điều khiển lưu lượng trong môi trường không đối xứng-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:UET - Master Theses


 • V_L0_00053_Noi_dung.pdf
  • Size : 25,17 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorVũ, Duy Lợi-
  dc.contributor.authorHoàng, Anh Tuấn-
  dc.date.accessioned2017-05-17T08:10:30Z-
  dc.date.available2017-05-17T08:10:30Z-
  dc.date.issued2001-
  dc.identifier.citationHoàng, A. T. (2001). Nguyên tắc và hiệu suất hoạt động của một số cơ chế điều khiển lưu lượng trong môi trường không đối xứng. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecodeV_L0_00053-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42253-
  dc.description.abstractLuận văn tập trung vào các vấn đề điều khiển lưu lượng trong mạng sử dụng giao thức TCP, đặc biệt vấn đề không đối xứng của mạng. Tác giả đã bước đầu đánh giá một số tính chất của các kết nối trong môi trường Internet.-
  dc.format.extent76 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherKhoa Công nghệ-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Công nghệ thông tin (Full)-
  dc.subjectCông nghệ thông tin-
  dc.subjectMạng thông tin-
  dc.subjectTin học-
  dc.titleNguyên tắc và hiệu suất hoạt động của một số cơ chế điều khiển lưu lượng trong môi trường không đối xứng-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:UET - Master Theses


 • V_L0_00053_Noi_dung.pdf
  • Size : 25,17 MB

  • Format : Adobe PDF