Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNguyễn, Văn Vỵ, Người hướng dẫn
dc.contributor.authorNguyễn, Trường Giang
dc.date.accessioned2017-05-17T08:11:33Z-
dc.date.available2017-05-17T08:11:33Z-
dc.date.issued2006
dc.identifier.degreecodeV_L0_00941
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42449-
dc.description.abstract80 tr. + CD-ROM
dc.description.abstractNghiên cứu các khái niệm, các đặc trưng và các lĩnh vực ứng dụng của công nghệ tác tử. Giới thiệu hệ đa tác tử, các thành phần của đa tác tử, những khái niệm đàm phán tự động, cơ chế truyền thông của các hệ đa tác tử và một số môi trường phát triển các hệ (...)
dc.description.abstractElectronic Resources
dc.description.abstractLuận văn ThS. Công nghệ thông tin -- Trường Đại học Công Nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
dc.publisherĐHCN
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Công nghệ thông tin (Full)
dc.subjectCông nghệ thông tin
dc.subjectHệ đa tác tử
dc.subjectNgôn ngữ lập trình
dc.subjectTác tử
dc.titlePhân tích thiết kế hệ đa tác tử hướng trên nền tảng phát triển JADE : Luận văn ThS Công nghệ thông tin: 1.01.10
dc.typeThesis
Appears in Collections:UET - Master Theses


 • V_L0_00941_Noi_dung.PDF
  • Size : 1,14 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorNguyễn, Văn Vỵ, Người hướng dẫn
  dc.contributor.authorNguyễn, Trường Giang
  dc.date.accessioned2017-05-17T08:11:33Z-
  dc.date.available2017-05-17T08:11:33Z-
  dc.date.issued2006
  dc.identifier.degreecodeV_L0_00941
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42449-
  dc.description.abstract80 tr. + CD-ROM
  dc.description.abstractNghiên cứu các khái niệm, các đặc trưng và các lĩnh vực ứng dụng của công nghệ tác tử. Giới thiệu hệ đa tác tử, các thành phần của đa tác tử, những khái niệm đàm phán tự động, cơ chế truyền thông của các hệ đa tác tử và một số môi trường phát triển các hệ (...)
  dc.description.abstractElectronic Resources
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Công nghệ thông tin -- Trường Đại học Công Nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006
  dc.publisherĐHCN
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Công nghệ thông tin (Full)
  dc.subjectCông nghệ thông tin
  dc.subjectHệ đa tác tử
  dc.subjectNgôn ngữ lập trình
  dc.subjectTác tử
  dc.titlePhân tích thiết kế hệ đa tác tử hướng trên nền tảng phát triển JADE : Luận văn ThS Công nghệ thông tin: 1.01.10
  dc.typeThesis
  Appears in Collections:UET - Master Theses


 • V_L0_00941_Noi_dung.PDF
  • Size : 1,14 MB

  • Format : Adobe PDF