Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLê, Phê Đô-
dc.contributor.authorTrần, Văn Toản-
dc.date.accessioned2017-05-17T08:14:07Z-
dc.date.available2017-05-17T08:14:07Z-
dc.date.issued2010-
dc.identifier.citationTrần, V. T. (2010). Nghiên cứu tích hợp thử nghiệm hệ thống xác thực hộ chiếu sinh trắc. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
dc.identifier.degreecode00050000020-
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42761-
dc.description.abstractTìm hiểu, nghiên cứu về mô hình xác thực hộ chiếu sinh trắc với các nhân tố ảnh mặt người, ảnh vân tay và ảnh mống mắt. Xây dựng công cụ thử nghiệm mô hình xác thực hộ chiếu sinh trắc thông qua việc tích hợp kết quả so khớp các nhân tố sinh trắc mống mắt, (...)-
dc.format.extent52 tr.-
dc.language.isovi-
dc.publisherĐHCN-
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Hệ thống Thông tin (Full)-
dc.subjectAn toàn dữ liệu-
dc.subjectCông nghệ thông tin-
dc.subjectHộ chiếu sinh trắc-
dc.titleNghiên cứu tích hợp thử nghiệm hệ thống xác thực hộ chiếu sinh trắc-
dc.typeThesis-
Appears in Collections:UET - Master Theses


 • 00050000020_Noi_dung.pdf
  • Size : 2,2 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download : 
 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorLê, Phê Đô-
  dc.contributor.authorTrần, Văn Toản-
  dc.date.accessioned2017-05-17T08:14:07Z-
  dc.date.available2017-05-17T08:14:07Z-
  dc.date.issued2010-
  dc.identifier.citationTrần, V. T. (2010). Nghiên cứu tích hợp thử nghiệm hệ thống xác thực hộ chiếu sinh trắc. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam-
  dc.identifier.degreecode00050000020-
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/42761-
  dc.description.abstractTìm hiểu, nghiên cứu về mô hình xác thực hộ chiếu sinh trắc với các nhân tố ảnh mặt người, ảnh vân tay và ảnh mống mắt. Xây dựng công cụ thử nghiệm mô hình xác thực hộ chiếu sinh trắc thông qua việc tích hợp kết quả so khớp các nhân tố sinh trắc mống mắt, (...)-
  dc.format.extent52 tr.-
  dc.language.isovi-
  dc.publisherĐHCN-
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Hệ thống Thông tin (Full)-
  dc.subjectAn toàn dữ liệu-
  dc.subjectCông nghệ thông tin-
  dc.subjectHộ chiếu sinh trắc-
  dc.titleNghiên cứu tích hợp thử nghiệm hệ thống xác thực hộ chiếu sinh trắc-
  dc.typeThesis-
  Appears in Collections:UET - Master Theses


 • 00050000020_Noi_dung.pdf
  • Size : 2,2 MB

  • Format : Adobe PDF

  • View : 
  • Download :