Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43560
Title: Nghiên cứu một số kỹ thuật phát hiện ảnh giấu tin : Luận văn TS. Công nghệ thông tin: 62 48 05 01
Authors: Hồ, Văn Canh, người hướng dẫn
Trịnh, Nhật Tiến, người hướng dẫn
Hồ, Thị Hương Thơm
Keywords: Hệ thống thông tin;Kỹ thuật giấu tin;Giấu tin trong ảnh
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHCN
Abstract: 149 tr. + CD-ROM
Luận văn TS. Hệ thống thông tin -- Trường Đại học Công nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Chương 1: Giới thiệu tổng quan về giấu tin trong ảnh, phát hiện ảnh có giấu tin và các nghiên cứu liện quan. Ngoài ra, chương này còn nêu ra phương pháp đánh giá các kỹ thuật phát hiện ảnh có giấu tin theo chuẩn đánh giá độ chính xác (Precision), độ bao ph (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43560
Appears in Collections:UET - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001360_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 5.43 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.