Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43560
Title: Nghiên cứu một số kỹ thuật phát hiện ảnh giấu tin
Authors: Hồ, Văn Canh
Trịnh, Nhật Tiến
Hồ, Thị Hương Thơm
Keywords: Hệ thống thông tin;Kỹ thuật giấu tin;Giấu tin trong ảnh
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHCN
Citation: Hồ, T. H.Thơm. (2012). Nghiên cứu một số kỹ thuật phát hiện ảnh giấu tin. Luận án tiến sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Chương 1: Giới thiệu tổng quan về giấu tin trong ảnh, phát hiện ảnh có giấu tin và các nghiên cứu liện quan. Ngoài ra, chương này còn nêu ra phương pháp đánh giá các kỹ thuật phát hiện ảnh có giấu tin theo chuẩn đánh giá độ chính xác (Precision), (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43560
Language: vi
Format Extent: 148 p.
Appears in Collections:UET - Dissertations

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001360_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 5.43 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.