Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43688
Title: Chất lượng cuộc sống làm việc tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng
Authors: Đinh, Việt Hòa
Lê, Nguyên Bảo
Keywords: Quản lý nhân sự;Điều kiện làm việc;Chất lượng cuộc sống;Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHKT
Citation: Lê, N. B. (2014). Chất lượng cuộc sống làm việc tại Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Luận văn đã hệ thống hóa và làm rõ thêm lý luận về chất lượng cuộc sống làm việc trong tổ chức cũng như tác động của nó đến văn hóa làm việc của nhân viên. Từ đó ứng dụng vào thực tế Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng Luận văn cũng đã khảo sát, đánh giá chất lượng cuộc sống làm việc đối với lãnh đạo và nhân viên tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng thông qua thang đo Chất lượng cuộc sống liên quan đến công việc (WRQoL Scale) với 6 yếu tố chính giải thich sự thay đổi về Chất lượng cuộc sống làm việc của các cá nhân: Sự hài lòng trong công việc và nghề nghiệp; Những điều kiện làm việc; Hạnh phúc chung; Sự tương tác Công việc – Gia đình; Căng thẳng trong công việc và Kiểm soát trong công việc. Từ kết quả nghiên cứu đề xuất kiến nghị cho lãnh đạo, cũng như phòng tổ chức nhân sự nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống làm việc, từ đó tạo ra hiệu quả làm việc tốt hơn tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam – Chi nhánh Đà Nẵng
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43688
Language: vi
Format Extent: 99 p.
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050003210_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.79 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.