Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43690
Title: Đào tạo theo chuẩn chức danh tại Công ty Truyền tải điện 3 - Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia
Authors: Lê, Quân
Nguyễn, Tuấn Hùng
Keywords: Quản trị kinh doanh;Quản lý nhân sự;Đào tạo nhân lực;Chuẩn chức danh
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHKT
Citation: Nguyễn, T. H. (2014). Đào tạo theo chuẩn chức danh tại Công ty Truyền tải điện 3 - Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: - Làm rõ công tác đào tạo chuẩn chức danh công việc trong một tổ chức điện lực, áp dụng vào công tác đào tạo vận hành viên trạm biến áp 220kV & 500kV tại Công ty Truyền tải điện 3. - Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo theo chuẩn chức danh công việc tại Công ty Truyền tải điện 3 đến năm 2015: + Đào tạo chuẩn chức danh công việc bằng việc áp dụng phương pháp đào tạo theo khe hở năng lực. + Hoàn thiện chuẩn chức danh công việc tại Công ty Truyền tải điện 3. + Hoàn thiện đánh giá nhân sự đáp ứng chuẩn chức danh công việc tại Công ty Truyền tải điện 3.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43690
Language: vi
Format Extent: 109 p.
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050003207_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.87 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.