Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43692
Title: Hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư công trình điện trong Tổng công ty điện lực Thành phố Hà Nội
Authors: Nguyễn, Thị Phi Nga
Nguyễn, Văn Công
Keywords: Quản trị kinh doanh;Quản lý dự án;Dự án đầu tư;Tổng Công ty Điện lực
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHKT
Citation: Nguyễn, Văn Công. (2014). Hoàn thiện công tác quản lý các dự án đầu tư công trình điện trong Tổng công ty điện lực Thành phố Hà Nội. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: - Hệ thống hoá và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về quy trình thực hiện, tác nghiệp đáp ứng nâng cao công tác Quản lý các dự án xây dựng công trình điện ở Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hà Nội.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43692
Language: vi
Format Extent: 103 p.
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050003204_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.92 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.