Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43694
Title: Đánh giá thực hiện công việc của nhân viên tại ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Quảng Nam
Authors: Lê, Quân
Phan, Thị Ngọc Hà
Keywords: Quản lý nhân sự;Nhân viên;Ngân hàng thương mại cổ phân Quân đội;Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHKT
Citation: Phan, T. N. H. (2014). Đánh giá thực hiện công việc của nhân viên tại ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Quảng Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Sau khi xây dựng mô hình lý thuyết, luận văn đã đi sâu vào phân tích thực trạng công tác đánh giá thực hiện công việc của nhân viên tại ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Quảng Nam. Qua đó, thấy được những thành tựu cũng như những hạn chế trong công tác đánh giá thực hiện công việc của nhân viên và đã tìm ra nguyên nhân dẫn đến những hạn chế đó. làm cơ sở để đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống đánh giá thực hiện công việc của nhân viên tại ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Quảng Nam trong thời gian tới.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43694
Language: vi
vi
Format Extent: 118 p.
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050003202_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.8 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.