Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43696
Title: Đẩy mạnh chăm sóc khách hàng tại Công ty Thông tin di động
Authors: Nguyễn, Thị Phi Nga
Nguyễn, Việt Trung
Keywords: Dịch vụ khách hàng;Chăm sóc khách hàng;Công ty thông tin di động
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHKT
Citation: Nguyễn, V. T. (2014). Đẩy mạnh chăm sóc khách hàng tại Công ty Thông tin di động . Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Dịch vụ thông tin di động là lĩnh vực không phải là mới trên thế giới nhưng tại nước ta mới chỉ được hình thành và phát triển khoảng trên dưới 20 năm. Trong xu thế chung phát triển của nền kinh tế, lĩnh vực dịch vụ thông tin di động thời gian vừa qua đã có những bước phát triển mạnh mẽ theo hướng chủ động hội nhập. Cùng với việc ứng dụng các công nghệ hiện đại, phát triển mạng lưới, nâng cao vùng phủ sóng, mở rộng phạm vi phục vụ tới tận những vùng sâu, vùng xa, vùng núi hay hải đảo xa xôi, với nh iều loại hình dịch vụ phong phú, chất lượng thông tin ngày càng được nâng cao, dịch vụ thông tin di động đã nhanh chóng đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của xã hội.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43696
Language: vi
Format Extent: 112 p.
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050003200_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.08 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.