Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43742
Title: Công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Tư vấn sông Đà : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Bùi, Xuân Phong, người hướng dẫn
Phạm, Thị Nga, 1989-
Keywords: Quản trị kinh doanh;Nguồn nhân lực;Công ty Cổ phần Tư vấn sông Đà;Quản lý nhân sự
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43742
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050003165_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.59 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.