Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43745
Title: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Trần, Đức Vui, 1954-, người hướng dẫn
Trương, Xuân Hòa, 1975-
Keywords: Quản trị kinh doanh;Quản lý tài chính;Vốn;Công ty cổ phần Vinatex Đà Nẵng
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43745
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050003127_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.71 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.