Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43746
Title: Phân tích hiệu quả đầu tư dự án Resort Melia Đà Nẵng : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Trần, Đức Vui, 1954-, người hướng dẫn
Nguyễn, Tưởng, 1978-
Keywords: Quản trị kinh doanh;Quản lý dự án;Đầu tư;Dự án Resort Melia
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43746
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050003125_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 3.94 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.