Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43747
Title: Hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH Toyota Láng Hạ : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Phạm, Hùng Tiến , người hướng dẫn
Nguyễn, Thanh Tùng, 1983-
Keywords: Quản trị kinh doanh;Kinh doanh;Quản lý điều hành;Toyota
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43747
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050003123_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.91 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.