Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43749
Title: Tạo động lực làm việc cho người lao động tại công ty TNHH Tiến Thu : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 05
Authors: Hoàng, Đình Phi, 1969- , người hướng dẫn
Nguyễn, Nam Vũ
Keywords: Người lao động;Động lực làm việc;Quản lý nguồn nhân lực;Tạo động lực
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Hệ thống hóa các lý thuyết có liên quan đến tạo động lực cho người lao động. Phản ánh thực trạng hoạt động tạo động lực tại Công ty TNHH Tiến Thu nêu lên những ưu và nhược điểm. Vận dụng lý luận vào thực tế để đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43749
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050003100_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.82 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.