Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43774
Title: Quản lý tài chính đối với các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Bình : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Trịnh, Thị Hoa Mai, 1957-, người hướng dẫn
Phạm, Thị Thu Hà, 1981-
Keywords: Quản lý tài chính;Bệnh viện công;Ninh Bình
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Kinh tế Chính trị -- Trường Đại học Kinh tế . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43774
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050003454.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.37 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.