Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43775
Title: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế ở Thành phố Ninh Bình : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Trần, Đức Hiệp, 1973-, người hướng dẫn
Phạm, Thị Tuyết Minh, 1979-
Keywords: Cán bộ quản lý;Quản lý kinh tế;Chất lượng cán bộ;Kinh tế lao động
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43775
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050003453.pdf
  • Description : 
  • Size : 936.64 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.