Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43782
Title: Tác động của công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn đến việc làm của người lao động ( Nghiên cứu trường hợp huyện Quốc Oai, Hà Nội) : Luận văn ThS. Kinh tế: 60 31 01
Authors: Mai, Thị Thanh Xuân, 1953-, người hướng dẫn
Nguyễn, Phương Oanh, 1987-
Keywords: Kinh tế chính trị;Việc làm;Người lao động;Công nghiệp hóa;Hiện đại hóa
Issue Date: 2014
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43782
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050003112_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.14 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.