Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43861
Title: Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần điện tử và truyền hình cáp Việt Nam
Authors: Nguyễn, Thế Hùng
Nguyễn, Thị Thủy
Keywords: Tài chính ngân hàng;Quản trị kinh doanh;Phân tích tài chính;Công ty cổ phần
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Kinh tế
Citation: Nguyễn, T. Thủy. (2013). Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần điện tử và truyền hình cáp Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về phân tích tài chính tại các doanh nghiệp. Đánh giá thực trạng tình hình tài chính của công ty cổ phần điện tử và truyền hình cáp Việt Nam trong những năm gần đây và chỉ ra những nguyên nhân gây nên hạn chế (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43861
Language: vi
Format Extent: 128 p.
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002516_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.38 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.