Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43861
Title: Phân tích tình hình tài chính công ty cổ phần điện tử và truyền hình cáp Việt Nam. ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20
Authors: Nguyễn, Thế Hùng
Nguyễn, Thị Thủy
Keywords: Tài chính ngân hàng;Quản trị kinh doanh;Phân tích tài chính;Công ty cổ phần
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Kinh tế
Abstract: Electronic Resources
Hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về phân tích tài chính tại các doanh nghiệp. Đánh giá thực trạng tình hình tài chính của công ty cổ phần điện tử và truyền hình cáp Việt Nam trong những năm gần đây và chỉ ra những nguyên nhân gây nên hạn chế trong hoạt (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43861
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002516_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.38 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.