Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43866
Title: Quản trị rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam. ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20
Authors: Đinh, Xuân Cường
Bùi, Thị Thúy Hằng
Keywords: Tài chính ngân hàng;Doanh nghiệp vừa;Doanh nghiệp nhỏ;Quản trị rủi ro;Tín dụng
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Kinh tế
Abstract: Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản trị rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của Ngân hàng thương mại. Phân tích, đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ tại VIB. Từ thực trạng trên, có sự so sánh với các ngân h (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/43866
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002512_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.4 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.