Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44050
Title: Phân tích tài chính phục vụ ra quyết định kinh doanh - trường hợp Công ty TNHH Dịch vụ ERP-FPT : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 20
Authors: Hoàng, Văn Hải , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thanh Thanh
Keywords: Tài chính ngân hàng;Quản lý tài chính;Phân tích tài chính;Kinh doanh
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: Nghiên cứu những lý luận cơ bản về phân tích tài chính trong doanh nghiệp. Đánh giá thực trạng tình hình tài chính của công ty thông qua việc phân tích tài sản, nguồn vốn và các nhóm chỉ tiêu tài chính. Đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tài chí (...)
Electronic Resources
104 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44050
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002139_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 921.53 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.