Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44066
Title: Phân tích tình hình tài chính của NHTMCP Xăng dầu Petrolimex : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20
Authors: Phạm, Tiến Bình , người hướng dẫn
Trương, Ngọc Diệp
Keywords: Ngân hàng thương mại;Phân tích tài chính;Ngân hàng;Petrolimex
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Trình bày những vấn đề cơ bản về hoạt động phân tích tài chính tại các Ngân hàng thương mại. Đánh giá thực trạng về công tác phân tích tài chính tại Ngân hàng thương mại cổ phần xăng dầu Petrolimex. Đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượn (...)
Electronic Resources
92 tr. + CD-ROM + tóm tắt
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44066
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002109_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.15 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.