Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44067
Title: Phân tích tài chính Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước Lâm Đồng : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20
Authors: Nguyễn, Văn Định , người hướng dẫn
Lê, Văn Nhân
Keywords: Phân tích tài chính;Doanh Nghiệp;Quản lý tài chính;Lâm Đồng
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 94 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Phân tích một cách hệ thống về tình hình tài chính của công ty khi sử dụng các phương pháp phân tích truyền thống, các nhóm hệ số tài chính. Đánh giá một cách khoa học những ưu điểm, hạn chế của hoạt động tài chính của công ty và áp dụng các phân tích để đ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44067
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002108_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 764.93 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.