Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44068
Title: Tín dụng ngân hàng cho thị trường bất động sản ở Việt Nam : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20
Authors: Lê, Hoàng Nga , người hướng dẫn
Lê, Ngọc Điển
Keywords: Ngân hàng;Tín dụng;Thị trường bất động sản
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 89 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Hệ thống lý thuyết cơ bản của bất động sản, thị trường bất động sản, tín dụng bất động sản và các hoạt động tín dụng của các ngân hàng thương mại trên thị trường bất động sản. Đánh giá về tình trạng của thị trường tín dụng bất động sản, ngân hàng thương mạ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44068
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002106_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 743.11 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.