Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44072
Title: Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Lâm Đồng : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 20
Authors: Nguyễn, Thị Hương Liên , người hướng dẫn
Trần, Thị Diệp Thảo
Keywords: Tài chính ngân hàng;Phân tích tài chính;Hoạt động tài chính
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 94 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Đánh giá thực trạng tình hình tài chính tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) Xổ số Kiến thiết Lâm Đồng, chỉ ra những n (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44072
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002099_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.04 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.