Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44082
Title: Hoạt động cho vay vốn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - chi nhánh Đà Lạt : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20
Authors: Lê, Danh Tốn , người hướng dẫn
Vũ, Thị Tuyết Trang
Keywords: Doanh nghiệp vừa;Vay vốn;Doanh nghiệp nhỏ;Ngân hàng;Đà Lạt
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 85 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Khái quát cơ sở lý luận và thực tiễn về hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại (NHTM) đối với Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Khảo sát, nghiên cứu thực trạng hoạt động cho vay đối với DNNVV tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đà Lạt, (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44082
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050002081_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 763.81 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.