Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorĐặng, Đức Sơn , người hướng dẫn
dc.contributor.authorNguyễn, Trường Giang
dc.date.accessioned2017-05-17T08:47:51Z-
dc.date.available2017-05-17T08:47:51Z-
dc.date.issued2012
dc.identifier.degreecode00050002070
dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44088-
dc.description.abstract93 tr. + CD-ROM + tóm tắt
dc.description.abstractLuận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
dc.description.abstractNghiên cứu về đặc điểm quản lý tài chính của các đơn vị sự nghiệp có thu trong hệ thống ngân sách nhà nước. Đánh giá thực trạng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp có thu và thực trạng kiểm toán tại các đơn vị sự nghiệp có thu trong các cuộc kiểm toán NSĐP (...)
dc.description.abstractElectronic Resources
dc.publisherĐHKT
dc.relation.replacesLuận văn Ngành Tài chính và Ngân hàng (Full)
dc.subjectTài chính ngân hàng
dc.subjectKiểm toán
dc.subjectĐơn vị sự nghiệp có thu
dc.titleHoàn thiện hoạt động kiểm toán tại các đơn vị sự nghiệp có thu của kiểm toán Nhà nước khu vực 1 : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 20
dc.typeThesis
dc.rights.licenseAccess limited to members
dc.rights.holderThư viện Nhà C1T – Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050002070_Noi_dung.pdf
  • Size : 675,47 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Full metadata record
  DC FieldValueLanguage
  dc.contributor.advisorĐặng, Đức Sơn , người hướng dẫn
  dc.contributor.authorNguyễn, Trường Giang
  dc.date.accessioned2017-05-17T08:47:51Z-
  dc.date.available2017-05-17T08:47:51Z-
  dc.date.issued2012
  dc.identifier.degreecode00050002070
  dc.identifier.urihttp://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44088-
  dc.description.abstract93 tr. + CD-ROM + tóm tắt
  dc.description.abstractLuận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
  dc.description.abstractNghiên cứu về đặc điểm quản lý tài chính của các đơn vị sự nghiệp có thu trong hệ thống ngân sách nhà nước. Đánh giá thực trạng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp có thu và thực trạng kiểm toán tại các đơn vị sự nghiệp có thu trong các cuộc kiểm toán NSĐP (...)
  dc.description.abstractElectronic Resources
  dc.publisherĐHKT
  dc.relation.replacesLuận văn Ngành Tài chính và Ngân hàng (Full)
  dc.subjectTài chính ngân hàng
  dc.subjectKiểm toán
  dc.subjectĐơn vị sự nghiệp có thu
  dc.titleHoàn thiện hoạt động kiểm toán tại các đơn vị sự nghiệp có thu của kiểm toán Nhà nước khu vực 1 : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 20
  dc.typeThesis
  dc.rights.licenseAccess limited to members
  dc.rights.holderThư viện Nhà C1T – Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội
  Appears in Collections:UEB - Master Theses


 • 00050002070_Noi_dung.pdf
  • Size : 675,47 kB

  • Format : Adobe PDF