Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44108
Title: Phân tích tài chính Công ty Cổ phần Kinh Đô : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý: 60 34 20
Authors: Nguyễn, Thế Hùng, người hướng dẫn
Vũ, Thị Bích Hà
Keywords: Tài chính ngân hàng;Tài chính công ty;Tài chính doanh nghiệp;Phân tích tài chính
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 108 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Hệ thống hóa cơ sở lý luận về phân tích tài chính tại các doanh nghiệp và xây dựng khung phân tích áp dụng vào phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp. Trình bày thực trạng tài chính của công ty cổ phần Kinh Đô từ đó chỉ ra nhữngđiểm mạnh cũng như n (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44108
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001974_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 871.78 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.