Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44109
Title: Công tác thẩm định giá tài sản đảm bảo nhà ở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình khu vực phía Bắc : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 20
Authors: Trần, Đăng Khâm , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thu Thủy
Keywords: Tài chính ngân hàng;Ngân hàng thương mại;Thẩm định giá;Tài sản đảm bảo
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHCN
Abstract: 96 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu cơ sở lý luận về chất lượng công tác thẩm định giá tài sản đảm bảo nhà ở tại ngân hàng thương mại. Thực trạng chất lượng công tác thẩm định giá tài sản đảm bảo nhà ở tại Ngân hàng TMCP An Bình khu vực phía Bắc. Giải pháp nâng cao chất lượng công (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44109
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001955_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 720.55 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.