Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44112
Title: Dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hà Tây : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 20
Authors: Lưu, Ngọc Trịnh , người hướng dẫn
Lê, Quang Tùng
Keywords: Tài chính ngân hàng;Ngân hàng thương mại;Dịch vụ ngân hàng
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHCN
Abstract: 98 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu, phân tích thực trạng và đánh giá các dịch vụ ngân hàng bán lẻ của BIDV nói chung và Chi nhánh Hà Tây nói riêng. Thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại BIDV Hà Tây thời gian qua, chỉ ra những thành công và tồn tại cùng các nguyên nhâ (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44112
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001952_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 641.32 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.