Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44113
Title: Hoàn thiện công tác bảo đảm tiền vay bằng tài sản tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Cầu Giấy : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý : 60 34 20
Authors: Nguyễn, Thị Minh Tâm , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Ngọc Thúy
Keywords: Tài chính ngân hàng;Ngân hàng thương mại;Bảo đảm tiền vay
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKT
Abstract: 96 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Tài chính và ngân hàng -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu những vấn đề cơ bản về công tác bảo đảm tiền vay trong hoạt động cho vay của Ngân hàng thương mại. Thực trạng về công tác bảo đảm tiền vay bằng tài sản tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Cầu Giấy . Đưa ra giải pháp hoàn (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44113
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050001951_Tom_tat.pdf
  • Description : 
  • Size : 593.58 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.